Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
TinTucSuKien - Đào tạo
Các thí sinh có tên trong danh sách đợt thi tranh thủ liên hệ với Văn phòng Sở Xây dựng để nộp tiền chi phí sát hạch: 450.000đ/lượt sát hạch. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02753. 821027 (gặp Bích) để biết thêm chi tiết. 
 
​Thong_bao_vv_thi_sat_hach_cap_CCHN_moi_gioi_BDS_thang_3_nam_2018_180319032306.pdf 
 
​Thong_bao_to_chuc_dao_tao,_taphuan_lop_Thiet_ke_va_thi_cong_cac_cong_trinh_su_dung_VLX_khong_nung_180314081818.pdf 
 
​Thong_bao_vv_thi_sat_hach_cap_CCHN_moi_gioi_BDS_thang_12_nam_2017_171219044654.pdf 
 
Quyet_dinh_vv_cap_CCHN_hoat_dong_xay_dung_dot_thang_11_171201021540.pdf 
 
 
Thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II và hạng III. 
​Quyet_dinh_vv_cap_CCHN_moi_gioi_BDS_dot_thi_thang_10_171110030657.pdf 
 
​Thong_bao_vv_thi_sat_hach_cap_CCHN_moi_gioi_BDS_thang_11_171110093834.pdf 
 
​Thong_bao_ve_thoi_gian,_dia_diem_va_danh_sach_thi_sinh_du_thi_sat_hach_cap_CCHN_HDXD_171109090332.pdf 
 
 
 
  
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
535Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8, Khóa XIINewĐảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII
Ngày 13 tháng 12 năm 2018, Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 (HNTƯ 8), khóa XII đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.
BV.HNTU8.png
Đồng chí Tôn Đức Lộc - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đồng chí Tôn Đức Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai, quán triệt 3 nội dung cơ bản, cốt lõi mà HNTƯ 8, khóa XII vừa quyết nghị, thông qua bao gồm: Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
BV.HNTU8.1.png
Đảng viên, công chức, viên chức tham dự học tập, quán triệt 
các nghị quyết Hội nghị HNTƯ 8, Khóa XII

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng. 
Đồng chí Tôn Đức Lộc cũng yêu cầu sau Hội nghị, Đảng ủy hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức đơn vị viết bản thu hoạch cá nhân, nội dung thể hiện rõ nhận thức của cá nhân và đề xuất, giải pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính thiết thực hiệu quả, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 
14/12/2018 1:00 CHĐã ban hành
537Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018NewCông bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018
Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 4711/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 11 năm 2018.

Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng  vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

File đính kèm: Gia_VLXD_T11-2018_CV_4711_29-11-2018.pdf

11/12/2018 3:00 CHĐã ban hành
536Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018NewChính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018

1. Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Nghị định có hiệu lực từ 01/12/2018

2. Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định có có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

3. Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

4. Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2018

5. Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Nghị định có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

6. Nghị định 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Nghị định có hiệu lực từ 24/12/2018.

7. Nghị định 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

8. Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định có hiệu lực từ 25/12/2018.

9. Thông tư số 41/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 31/12/2019.

10. Thông tư 12/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập được áp dụng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

11/12/2018 2:00 CHĐã ban hành
532Sở Xây dựng tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2018Sở Xây dựng tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2018
Theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hành pháp, tư pháp.

Sở Xây dựng với chức năng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành xây dựng. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở phải nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018, ngày 09/11 Sở Xây dựng đã tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2018 với tinh thần "Cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật".

THPL20181.png

Ông Trần Văn Trưng - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban Tổ chức

phát biểu khai mạc Hội thi

Hội thi là đợt tuyên truyền sâu rộng, giúp công chức, viên chức và người lao động của Sở Xây dựng nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị, cung cấp thêm một số kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là pháp luật về ngành xây dựng.

THPL20182.png

3 đội tham dự Hội thi

Hội thi có 3 đội tham dự và trải qua 05 vòng thi gồm: (1) Đội hay - Tên đẹp; (2) Hỏi nhanh - Đáp gọn; (3) Hiểu ý đồng đội; (4) Xử lý tình huống; (5) Nhanh tay - Đáp đúng. Nội dung thi xoay quanh các luật như: Luật Giao thông đường bộ 2008; Luật Cán bộ, Công chức 2008; Luật Viên chức 2010; Luật Trẻ em 2016; Luật Xây dựng 2014.

Qua một buổi thi nghiêm túc nhưng đầy sinh động, hấp dẫn, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất cho đội "Kiềng ba chân", 01 giải Nhì cho đội "Chung sức" và 01 giải Khuyến khích cho đội "Trẻ".

THPL20185.png

Ông Trần Văn Trưng - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban Tổ chức

trao Giải Nhất cho Đội Kiềng ba chân

THPL20184.png

Ông Lê Thanh Bằng (Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp) 

- Thành viên Ban Giám khảo trao Giải Nhì cho Đội "Chung sức"

THPL20183.png

Ông Nguyễn Anh Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở

trao Giải Khuyến khích cho Đội "Trẻ"

14/11/2018 2:00 CHĐã ban hành
531Thông báo tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn Nghị định 100/2018/NĐ-CP Thông báo tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn Nghị định 100/2018/NĐ-CP
Ngày 08/11/2018, Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng có công văn số 162/CV-CPN về việc hướng dẫn Nghị định 100/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn; các công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình xây dựng, quản lý dự án và chứng chỉ hành nghề xây dựng

​- Thời gian: 

+ Tại Thành phố Cần Thơ: Ngày 16/11/2018

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 23/11/2018

+ Tại Thành phố Đà Lạt: Ngày 30/11/2018

File đính kèm: CV Tap Huan ND100.PDF

13/11/2018 6:00 CHĐã ban hành
533Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2018Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2018
Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 193/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Các chỉ số giá trong Tập chỉ số giá xây dựng được ban hành kèm theo quyết định số 193/QĐ-SXD là cơ sở để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Quyết định 193/QĐ-SXD: 2018 - Quy 3, T7,8,9 - Quyet_dinh_193_Kinh_te_07-11-2018.pdf


10/11/2018 9:00 SAĐã ban hành
534Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018
Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 4144/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 10 năm 2018.

Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng  vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

File đính kèm: Gia_VLXD_T10-2018_CV_4144_29-10-2018.pdf


01/11/2018 9:00 SAĐã ban hành
529Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 11 năm 2018) Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 11 năm 2018)
Ngày 26/10 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 61/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 11 năm 2018) như sau:

1. Điều kiện dự thi 

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

- Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

- Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định.

2. Nội dung thi    

2.1.Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau, trừ trường hợp tại mục 2 nội dung này:

Kiến thức cơ sởKiến thức chuyên môn
- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
- Thị trường bất động sản;
- Đầu tư bất động sản;
- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
- Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;
-Giải quyết tình huống trên thực tế.

2.2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

3. Hình thức thi

- Thi trắc nghiệm 40 câu và 01 câu tự luận cho mỗi học phần.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi: 

STT
Thành phần hồ sơSố lượng
1
- Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh màu 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi 02
2
- Ảnh màu 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi02
3
- Phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điệnt hoại, địa chỉ người nhận02
4
- Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu)02
5
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên02
6
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản02
7
- Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị)02

5.  Kinh phí dự thi và lệ phí cấp chứng chỉ

- Kinh phí dự thi: 500.000 đồng/học viên (Nộp lúc nộp hồ sơ đăng ký dự thi)

- Lệ phí cấp chứng chỉ: 200.000 đồng/chứng chỉ (Nộp khi đăng ký cấp chứng chỉ hoặc khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi)

6. Thời gian tổ chức thi: Ngày 25 tháng 11 năm 2018

Mỗi đợt có 2 ca thi, cụ thể:

- Ca 1: Buổi sáng thi học phần cơ sở 120 phút, từ 08h00 -10h00.

- Ca 1: Buổi sáng thi học phần chuyên môn 120 phút, từ 10h15-12h15.

7. Địa điểm tổ chức kỳ thi

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. 

- Địa chỉ: Lầu 2 số 643 - Điện Biên Phủ - phường 1- quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh

8. Thời hạn nộp hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự thi

- Thời hạn nộp hồ sơ:  từ  30/10/2018 đến 22/11/2018

- Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. Địa chỉ: Lầu 2 số 643 - Điện Biên Phủ - phường 1 - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh.

+ Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 03 đường Cách mạng Tháng 8 - phường 3 - thành phố Bến Tre.

Hồ sơ nộp không đúng theo quy định của thông báo này sẽ không được xem xét dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại cho người đăng ký dự thi.

9.Thông tin liên hệ

- Thông tin về danh sách những người đủ điều kiện dự thi, danh sách những người không đủ điều kiện dự thi, thời gian thi, lịch thi chính thức sẽ được thông báo trước ngày tổ chức 03 ngày trên Website của Sở Xây dựng tỉnh Bến tre và Website của Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ:

+ Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ, ĐT: (028) 6293 4986, hotline: 0906 340 386 – 0902 767 662 – 0903 600 662 hoặc Phòng Kinh tế xây dựng – Sở Xây dựng Bến Tre, ĐT: 0275.3821072.

File đính kèm: TB 61 DC - Dot thi MG T11-2018.pdf

27/10/2018 12:00 CHĐã ban hành
530Thông báo tham dự lớp tập huấn Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủThông báo tham dự lớp tập huấn Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Sở Xây dựng có thông báo số 1936/TB-SXD về việc tập trung học viên tham dự tập huấn Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

​Sở Xây dựng kính mời các học viên có tên trong danh kèm theo thông báo đến tham dự lớp tập huấn trên.

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 09/11/2018.

- Địa điểm: Trụ sở làm việc khối cơ quan Mặt trận - Đoàn thể tỉnh. Số 58 - Đường 03/2 - phường 3 - thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

- Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Điện thoại: 0275.3821027

File đính kèm: Thong_bao_1936_Kinh_te_22-10-2018_20181024015623716710.pdf

24/10/2018 4:00 CHĐã ban hành
527Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngThông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 1892/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

- Thời gian thi: Từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 01 tháng 11 năm 2018.

- Địa điểm thi: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Bến Tre (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) – Số 45 Đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Danh sách thí sinh dự thi: Theo phụ lục thông báo 1892/TB-SXD. 

Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng Bến Tre, Số điện thoại: 02753.821027.

 File đính kèm: Thong_bao_1892_Kinh_te_19-10-2018_CCHN.pdf

                       Danh sach sat hach CCHN 01-11-2018.pdf
19/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
525Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018
Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2018, tại Hội trường Khối Mặt trận đoàn thể tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bến Tre đã tổ chức chung kết Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 61 thí sinh đến từ 38/59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Sau khi thi vòng loại, Hội thi đã chọn ra 20 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết. Ở vòng thi này các thí sinh phải trải qua 3 phần thi: Phần tự giới thiệu, Phần thi trả lời kiểm tra kiến thức và Phần thi xử lý tình huống. Nội dung thi xoay quanh Điều lệ Đảng; Quy định số 29-QĐ/TW của BCH Trung ương về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW của BCH Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn 01-HD/TW của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 102-QĐ/TW của BCH Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quyết định số 244-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.


Hinh thi Bí thu chi bo 2.png

Đồng chí Võ Văn Kiệt – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu bế mạc Hội thi

Sau 02 ngày diễn ra Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 19 giải thưởng cho các đồng chí tham gia Hội thi gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 04 giải khuyến khích và 09 giải phong trào. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Giang, Bí thư Chi bộ 1 – trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng đã xuất sắc đạt Giải nhất của Hội thi.

Hinh Thi Bi thu chi bo 1.png

Đồng chí Võ Văn Kiệt trao giải Nhất cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Giang

Bí thư Chi bộ 1 – trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi là một hình thức nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp uỷ viên cơ sở; đồng thời tạo điều kiện để các đồng chí Bí thư Chi bộ các cơ sở đảng giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn của Bí thư Chi bộ, nhằm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới. Qua tổ chức Hội thi giúp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ ở cơ sở sát thực; từ đó có giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

12/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
528Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018
Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3850/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9 năm 2018.

Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng  vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

File đính kèm: Gia VLXD T9-2018 CV3383 05-10-2018.pdf

08/10/2018 4:00 CHĐã ban hành
526Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 10 năm 2018) Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 10 năm 2018)
Ngày 04/10 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 53/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 10 năm 2018) như sau:

1. Điều kiện dự thi 

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

- Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

- Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định.

2. Nội dung thi    

2.1.Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau, trừ trường hợp tại mục 2 nội dung này:

Kiến thức cơ sởKiến thức chuyên môn
- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
- Thị trường bất động sản;
- Đầu tư bất động sản;
- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
- Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;
-Giải quyết tình huống trên thực tế.

2.2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

3. Hình thức thi

- Thi trắc nghiệm 40 câu và 01 câu tự luận cho mỗi học phần.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi: 

STTThành phần hồ sơSố lượng
1
- Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh màu 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi 02
2
- Ảnh màu 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi02
3
- Phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điệnt hoại, địa chỉ người nhận02
4
- Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu)02
5
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên02
6
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản02
7
- Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị)02

5.  Kinh phí dự thi và lệ phí cấp chứng chỉ

- Kinh phí dự thi: 500.000 đồng/học viên (Nộp lúc nộp hồ sơ đăng ký dự thi)

- Lệ phí cấp chứng chỉ: 200.000 đồng/chứng chỉ (Nộp khi đăng ký cấp chứng chỉ hoặc khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi)

6. Thời gian tổ chức thi: Ngày 28 tháng 10 năm 2018

Mỗi đợt có 2 ca thi, cụ thể:

- Ca 1: Buổi sáng thi học phần cơ sở 120 phút, từ 08h00 -10h00.

- Ca 1: Buổi sáng thi học phần chuyên môn 120 phút, từ 10h15-12h15.

7. Địa điểm tổ chức kỳ thi

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. 

- Địa chỉ: Lầu 2 số 643 - Điện Biên Phủ - phường 1- quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh

8. Thời hạn nộp hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự thi

- Thời hạn nộp hồ sơ:  từ  04/10/2018 đến 25/10/2018

- Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. Địa chỉ: Lầu 2 số 643 - Điện Biên Phủ - phường 1 - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh.

+ Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 03 đường Cách mạng Tháng 8 - phường 3 - thành phố Bến Tre.

Hồ sơ nộp không đúng theo quy định của thông báo này sẽ không được xem xét dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại cho người đăng ký dự thi.

9.Thông tin liên hệ

- Thông tin về danh sách những người đủ điều kiện dự thi, danh sách những người không đủ điều kiện dự thi, thời gian thi, lịch thi chính thức sẽ được thông báo trước ngày tổ chức 03 ngày trên Website của Sở Xây dựng tỉnh Bến tre và Website của Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ:

+ Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ, ĐT: (028) 6293 4986, hotline: 0906 340 386 – 0902 767 662 – 0903 600 662 hoặc Phòng Kinh tế xây dựng – Sở Xây dựng Bến Tre, ĐT: 0275.3821072.

File đính kèm: Thong bao 53.TB-DC 04-10-2018.pdf

05/10/2018 7:00 CHĐã ban hành
524Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản đợt thi ngày 30/9/2018Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản đợt thi ngày 30/9/2018
Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản đợt ngày 30/9/2018

​- Thời gian: 08 giờ, ngày 30/9/2018

- Địa điểm tổ chức thi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. Địa chỉ: Lầu 2 số 643 – Điện Biên Phủ - Phường 1 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách đính kèm: DS_NOP_HS_DU_DK_DU_THI_-dot22.pdf

28/09/2018 6:00 CHĐã ban hành
523Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018
​Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3383/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 8 năm 2018.

Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng  vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

File đính kèm: Gia_VLXD_T8-2018_CV_3383.pdf

12/09/2018 6:00 CHĐã ban hành
522Tuổi trẻ Sở Xây dựng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới Tuổi trẻ Sở Xây dựng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2018) và Lễ Quốc khánh 02/9, Chi đoàn Sở Xây dựng đã phối hợp với Xã đoàn Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam thực hiện công trình thanh niên "Thắp sáng đường giao thông nông thôn" tại ấp An Thiện, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam.

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự chung tay giúp sức của các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn của Sở Xây dựng qua các thời kỳ cùng với sự đồng hành của các đơn vị mạnh thường quân: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Bến Tre-BCJ, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Gia Nguyên, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nam Quốc, Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Quang Trường, Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, Doanh nghiệp tư nhân Kiến Hòa, Chi đoàn Sở Xây dựng cùng với Xã đoàn Thành Thới B đã tổ chức thi công và hoàn thành công trình trong thời gian 09 ngày, với tổng chiều dài công trình là 1.700 mét, kinh phí thực hiện hơn 27 triệu đồng, trong đó Chi đoàn Sở Xây dựng vận động hỗ trợ trực tiếp 25 triệu đồng.

1.png

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng (trái)

và đồng chí Lê Phước Lập, Bí thư Đảng ủy gỡ băng bảng tên "Công trình thanh niên"

Công trình thanh niên "Thắp sáng đường giao thông nông thôn" tại ấp An Thiện đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở xã Thành Thới B, thiết thực phục vụ việc đi lại thuận tiện cho nhân dân và tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, công trình đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, hưởng ứng của đoàn viên thanh niên cũng như nhân dân địa phương. Qua đó lan tỏa, tạo nên hứng khởi để mọi người cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng thời công trình cũng khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẵn sàng xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung và trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nói riêng.

TTB2.png 

Đồng chí Bùi Thiện Huy, Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng, phát biểu tại buổi lễ bàn giao

Ngày 24 tháng 8 năm 2018, Chi đoàn Sở Xây dựng và Xã đoàn Thành Thới B đã tổ chức buổi bàn giao công trình thanh niên và kết hợp giao lưu giữa hai đơn vị. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Giang, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng; đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mỏ Cày Nam; đồng chí Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Bí thư Huyện đoàn Mỏ Cày Nam; đồng chí Lê Phước Lập, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thành Thới B; đồng chí Phan Văn Mẫm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, các anh chị nguyên là cán bộ đoàn Sở Xây dựng cùng các đồng chí đoàn viên Chi đoàn Sở Xây dựng và đoàn viên thanh niên xã Thành Thới B.

 TTB3.png

Lãnh đạo cùng với đoàn viên, thanh niên hai đơn vị viếng Đền thờ Liệt sĩ xã Thành Thới B

Nhân dịp này, Chi đoàn Sở Xây dựng cũng đã tặng 25 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thành Thới B với tổng kinh phí khoảng 10 triệu đồng.

 TTB4.png

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

          Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo xã Thành Thới B đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị đã hỗ trợ thực hiện công trình này.

TTB5.png 

Đồng chí Phan Văn Mẫm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ

Sau khi tổ chức lễ bàn giao công trình thanh niên và tặng quà cho gia đình chính sách, Chi đoàn Sở Xây dựng và Xã đoàn Thành Thới B đã tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nữ. Được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, trận đấu giao lưu đã diễn ra trong không khí vui tươi, hào hứng, đồng thời tạo cơ hội để hai đơn vị gắn kết, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

 TTB6.png

Lãnh đạo Sở Xây dựng và xã Thành Thới B trao cờ lưu niệm cho hai tổ chức Đoàn.

(Từ trái sang: Đ/c Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Văn Thanh Diễn, Bí thư Xã đoàn Thành Thới B; 

Đ/c Bùi Thiện Huy, Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng; Đ/c Lê Phước Lập, Bí thư Đảng ủy xã Thành Thới B)

TTB7.png 

Hai đơn vị giao lưu bóng chuyền hơi nữ

Công trình thanh niên "Thắp sáng đường giao thông nông thôn" tại ấp An Thiện, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam đã được tổ chức thực hiện thành công. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự gắn kết giữa Chi đoàn Sở Xây dựng và Xã đoàn Thành Thới B, đồng thời thể hiện sức trẻ của thanh niên, tinh thần xung kích của đoàn viên hai đơn vị, sẵn sàng đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

29/08/2018 1:00 CHĐã ban hành
521Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ 1Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ 1
Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Chi bộ 1, trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Đỗ Hữu Nghĩa – Chuyên viên phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Lễ kết nạp đã diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Giang - Bí thư Chi bộ. Đến dự buổi lễ có sự góp mặt của đồng chí Đoàn Công Dũng - Bí thư Đảng ủy, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

1.1.png 

Đồng chí Đoàn Công Dũng – Bí thư Đảng ủy trao Quyết định, hoa cho đảng viên mới

Trong không khí trang nghiêm, đứng trước Đảng kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và tập thể đảng viên trong Chi bộ 1, đồng chí Đỗ Hữu Nghĩa đã đọc lời tuyên thệ. Đồng chí phải trải qua 12 tháng dự bị theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

KND2.png 

Đồng chí Đỗ Hữu Nghĩa đọc lời tuyên thệ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Giang - Bí thư Chi bộ 1, thay mặt cấp ủy Chi bộ chúc mừng đồng chí Nghĩa đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và nêu rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ cũng đã phân công đồng chí Phạm Văn Châu - Đảng viên chính thức của chi bộ, tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để đồng chí Đỗ Hữu Nghĩa trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

 KND3.png

Đồng Chí Nguyễn Thị Thanh Giang – Bí thư Chi bộ 1 phát biểu tại buổi lễ

28/08/2018 1:00 CHĐã ban hành
519Lễ bàn giao 20 căn nhà do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tài trợ tại tỉnh Bến Tre năm 2018Lễ bàn giao 20 căn nhà do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tài trợ tại tỉnh Bến Tre năm 2018
Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9. Sáng ngày 24/8/2018 tại Hội trường UBND huyện Ba Tri, Sở Xây dựng phối hợp Tổng công ty Điện lực Miền Nam tổ chức Lễ bàn giao 20 căn nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội và tình thương do Tổng công ty Điện lực Miền Nam tài trợ trong năm 2018 với tổng kinh phí 1 tỷ đồng.

H1.png

Lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ và hộ gia đình nhận nhà chụp ảnh lưu niệm

Đến dự Lễ có ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Hợp - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam cùng đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các huyện và hộ dân nhận nhà cùng tham dự.

Sau gần 04 tháng thi công, 20 căn nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội và nhà tình thương được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, bình quân 54m2/căn, chất lượng nhà đảm bảo đạt 04 cứng theo quy định: Móng cột bê tông cốt thép, nền xi măng, vách gạch, mái lợp tole, tuổi thọ công trình trên 15 năm. Chi phí xây dựng trên 74 triệu đồng/căn với tổng kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng. Trong đó, Tổng công ty Điện lực Miền Nam tài trợ 1,0 tỷ đồng (50 triệu đồng/căn), số tiền còn lại là do hộ gia đình tích lũy, vay mượn và dòng tộc tự nguyện đóng góp.

Phát biểu tại buổi lễ trao nhà, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch  HĐQT Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam cho biết hằng năm Công ty dành hàng chục tỉ đồng để thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa ở các địa phương, trong đó có tỉnh Bến Tre. Tại buổi lễ bàn giao, Ông hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa trong những năm tiếp theo.

H2.png

Lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ trao quyết định bàn giao nhà cho gia đình ông Hồ Văn Công

Thay mặt địa phương ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bến Tre và ông Nguyễn Văn Hợp - Tổng giám đốc, ông Lê Xuân Thái -  Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Nam đã có thành tích vận động, ủng hộ vật chất xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa trên địa bàn tỉnh.

27/08/2018 5:00 CHĐã ban hành
520Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản đợt thi ngày 26/8/2018Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản đợt thi ngày 26/8/2018
Ngày 22/8/2018 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản đợt ngày 26/8/2018

​- Thời gian: 08 giờ, ngày 26/8/2018

- Địa điểm tổ chức thi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. Địa chỉ: Lầu 2 số 643 – Điện Biên Phủ - Phường 1 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh


23/08/2018 6:00 CHĐã ban hành
516Thông báo công bố phương án mời gọi đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở  Sơn ĐôngThông báo công bố phương án mời gọi đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở  Sơn Đông
​Thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án mời gọi đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở Sơn Đông, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Sở Xây dựng xin công bố phương án mời gọi đầu tư với nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở;

- Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phê duyệt phương án mời gọi đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở Sơn Đông, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

2. Mục tiêu:

- Góp phần thực hiện Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII - Kỳ họp thứ 8 về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Đảm bảo đáp ứng cho quá trình đô thị hóa đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

- Nâng cao điều kiện sống người dân, đem lại lợi ích dân sinh, dân trí.

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan. Đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình theo quy định.

3. Hình thức kêu gọi đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Nhà đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại và được giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội, đất tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

4. Thành phần hồ sơ đăng ký: Thực hiện theo Mục 10 của phương án mời gọi đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở Sơn Đông, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 và Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

5. Thời gian công bố và nhận hồ sơ đăng ký làm nhà đầu tư dự án: 30 ngày kể từ ngày chính thức công bố phương án kêu gọi đầu tư trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. Cụ thể: Từ ngày 20 tháng 8 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2018.

6. Thông tin, Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và sơ đồ vị trí Khu đất kêu gọi đầu tư.

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre, địa chỉ số 03 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; điện thoại liên hệ: 0275.3838806 hoặc điện thoại DĐ: 0918677090 gặp Châu; điện thoại DĐ: 0918212101 gặp Nghĩa.

Sở Xây dựng thông báo đến các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trong và ngoài nước có quan tâm đến Dự án biết, lập hồ sơ đăng ký đầu tư

File đính kèm: 

- Quyết định 1657/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Quyet dinh 1657-UBND 13-8-2018.pdf

- Thông báo 1430/TB-SXD ngày 17/8/2018 của Sở Xây dựng Bến Tre Thong bao 1430.pdf


20/08/2018 12:00 CHĐã ban hành
518Chi đoàn Sở Xây dựng tổ chức bàn giao công trình thanh niên tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng TrômChi đoàn Sở Xây dựng tổ chức bàn giao công trình thanh niên tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018) và 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2018), ngày 17/8/2018, Chi đoàn Sở Xây dựng Bến Tre đã tổ chức buổi bàn giao công trình thanh niên năm 2018 “Thắp sáng đường giao thông nông thôn” tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm.

Với tâm thức "Uống nước, nhớ nguồn", Chi đoàn Sở Xây dựng đã tổ chức thực hiện công trình thanh niên "Thắp sáng đường giao thông nông thôn" tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018) và 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2018). Được sự đồng ý Đảng ủy Sở Xây dựng và Đảng ủy xã Phong Mỹ, Chi đoàn đã phối hợp với Xã đoàn Phong Mỹ tiến hành lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường giao thông tại ấp Phong Hòa, xã Phong Mỹ, với chiều dài khoảng 1,1 km. Đây là công trình thể hiện mối gắn kết giữa Chi đoàn Sở Xây dựng và Xã đoàn Phong Mỹ vốn đã được xây dựng từ năm 2015. Qua quá trình thực hiện công trình, đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị đã phát huy được sức trẻ của thanh niên, tinh thần xung kích của đoàn viên, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

PM1.1.png 

Chi đoàn Sở Xây dựng và Xã đoàn Phong Mỹ chụp ảnh lưu niệm tại công trình thanh niên

Chiều ngày 17/8/2018, cùng với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Cường, Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên của Đảng ủy Sở Xây dựng, và các đồng chí đại diện lãnh đạo xã Phong Mỹ, Chi đoàn Sở Xây dựng và Xã Đoàn Phong Mỹ đã tiến hành Lễ bàn giao công trình.

 PM2.1.png

Đồng chí Bùi Thiện Huy (đứng), Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng, phát biểu tại Lễ bàn giao

 PM3.1.png

Đồng chí Hồ Văn Trí (đứng), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Mỹ, phát biểu tại Lễ bàn giao

 PM4.1.png

Lãnh đạo và các đồng chí đoàn viên hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Sau buổi lễ tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Xây dựng, đã dẫn đầu đoàn viên hai đơn vị đã đến viếng Đền thờ liệt sĩ xã Phong Mỹ để dâng hương tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ và đến thăm, tặng quà 03 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

 PM5.1.png

Đoàn viếng Đền thờ liệt sĩ xã Phong Mỹ 

PM6.1.png

PM7.1.png

PM8.1.png

Đoàn thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phong Mỹ

Cuối buổi, đoàn viên của hai đơn vị trở về lại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã để giao lưu thể thao và trao đổi kinh nghiệm trong công tác sinh hoạt Đoàn.

17/08/2018 6:00 CHĐã ban hành
517Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2018Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2018
Ngày 03 tháng 8 năm 2018, Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 118/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Các chỉ số giá trong Tập chỉ số giá xây dựng được ban hành kèm theo quyết định số 118/QĐ-SXD là cơ sở để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

File đính kèm: 2018_-_CSG_Thang_456Quy2_20180820041256979970.pdf

17/08/2018 5:00 CHĐã ban hành
515Thông báo việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến TreThông báo việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày 25 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre (gọi tắt là Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/8/2018. Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị có liên quan biết để phối hợp thực hiện.

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành (ngày 05/8/2018) các đơn vị gửi nội dung cung cấp thông tin, dữ liệu về các dự án bất động sản lần đầu (6 tháng đầu năm 2018) về Sở Xây dựng, cụ thể:

- UBND cấp huyện cung cấp thông tin về quản lý nhà chung cư theo Biểu mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về diện tích đất đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, gồm: Nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư theo Biểu mẫu số 11 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

- Cục Thuế tỉnh cung cấp thông tin về tình hình thu nộp ngân sách từ đất đai và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản theo Biểu mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản theo Biểu mẫu số 13 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp cung cấp thông tin về tình hình triển khai đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật và tình hình giao dịch bất động sản khu công nghiệp theo Biểu mẫu số 7c, 8c, 4c tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

- Sở Công thương cung cấp thông tin về tình hình triển khai đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật và tình hình giao dịch bất động sản cụm công nghiệp theo Biểu mẩu số 7c, 8c, 4c tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

Sau đó các đơn vị thực hiện cung cấp thông tin định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm theo điều 4 của Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND. Thông tin được cung cấp bằng 2 hình thức là gửi văn bản về Sở Xây dựng Bến Tre và tệp dữ liệu điện tử gửi đến email: dhnghia.sxd@bentre.gov.vn hoặc sxd@bentre.gov.vn

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn. 

File đính kèm: Quyet_dinh_33-2018_UBND_Tinh_26-7-2018.pdf

13/08/2018 6:00 CHĐã ban hành
513Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018
Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018

Ngày 01 tháng 8 năm 2018, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2939/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7 năm 2018.

- Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

- Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng  vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

- Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

File đính kèm: Gia_VLXD_T7-2018_CV_2939_01-8-2018_20180807034503728720.pdf

02/08/2018 4:00 CHĐã ban hành
512Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2018Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2018

Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 75/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Các chỉ số giá trong Tập chỉ số giá xây dựng được ban hành kèm theo quyết định số 75/QĐ-SXD là cơ sở để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2018_-_Thang_123_quy_I_20180802045958392390.pdf

31/07/2018 6:00 CHĐã ban hành
511Ký cam kết thực hiện các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX giai đoạn 2018-2020. Ký cam kết thực hiện các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX giai đoạn 2018-2020.

​Theo thống kê của tỉnh, năm 2017 sự đánh giá bên ngoài của người dân, doanh nghiệp thông qua điều tra xã hội học về hiệu quả điều hành kinh tế, quản trị nền hành chính công và phục vụ nhân dân của tỉnh rất tốt. Tuy nhiên, sự đánh giá bên trong thông qua kết quả tự chấm điểm của tỉnh và của hội đồng thẩm định quốc gia về công tác cải cách hành chính (PAR INDEX) chưa tốt, bên cạnh đó một số tiêu chí thành phần của các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính (PAPI) có điểm số thấp và không ổn định.

Chon.jpg

Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng ký cam kết với Ban Giám đốc Sở

Để góp phần duy trì và nâng cao các chỉ số, tiêu chí thành phần có thứ hạng và điểm số cao, khắc phục hạn chế và cải thiện các chỉ số, tiêu chí thành phần có thứ hạng thấp và bị tụt giảm. Ngày 30 tháng 7 năm 2018, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng đã cùng ký cam kết với Ban Giám đốc Sở về tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX giai đoạn 2018-2020. 


31/07/2018 5:00 CHĐã ban hành
510Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngThông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Ngày 27 tháng 7 năm 2018, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 1303/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

- Thời gian thi: Từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 10 tháng 8 năm 2018.

- Địa điểm thi: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Bến Tre (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) – Số 45 Đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Danh sách thí sinh dự thi: Theo phụ lục thông báo 1303/TB-SXD. 

Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng Bến Tre, Số điện thoại: 02753.821027.

 File đính kèmThong_bao_1303_27-7-2018.pdf


30/07/2018 11:00 SAĐã ban hành
514Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 8 năm 2018) Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 8 năm 2018)
Ngày 20/7/2018 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 42/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 8 năm 2018) như sau:

1. Điều kiện dự thi 

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

- Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

- Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định.

2. Nội dung thi    

2.1.Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau, trừ trường hợp tại mục 2 nội dung này:

Kiến thức cơ sởKiến thức chuyên môn
- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
- Thị trường bất động sản;
- Đầu tư bất động sản;
- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
- Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;
-Giải quyết tình huống trên thực tế.

2.2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

3. Hình thức thi

- Thi trắc nghiệm 40 câu và 01 câu tự luận cho mỗi học phần.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi: 

STT
Thành phần hồ sơ
Số lượng
1
- Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh màu 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi 02
2- Ảnh màu 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi
02
3- Phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điệnt hoại, địa chỉ người nhận02
4- Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu)02
5- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên02
6- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản02
7- Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị)02

5.  Kinh phí dự thi và lệ phí cấp chứng chỉ

- Kinh phí dự thi: 500.000 đồng/học viên (Nộp lúc nộp hồ sơ đăng ký dự thi)

- Lệ phí cấp chứng chỉ: 200.000 đồng/chứng chỉ (Nộp khi đăng ký cấp chứng chỉ hoặc khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi)

6. Thời gian tổ chức thi: Ngày 26 tháng 8 năm 2018

Mỗi đợt có 2 ca thi, cụ thể:

- Ca 1: Buổi sáng thi học phần cơ sở 120 phút, từ 08h00 -10h00.

- Ca 1: Buổi sáng thi học phần chuyên môn 120 phút, từ 10h15-12h15.

7. Địa điểm tổ chức kỳ thi

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. 

- Địa chỉ: Lầu 2 số 643 - Điện Biên Phủ - phường 1- quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh

8. Thời hạn nộp hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự thi

- Thời hạn nộp hồ sơ:  từ  23/7/2018 đến 22/8/2018

- Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. Địa chỉ: Lầu 2 số 643 - Điện Biên Phủ - phường 1 - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh.

+ Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 03 đường Cách mạng Tháng 8 - phường 3 - thành phố Bến Tre.

Hồ sơ nộp không đúng theo quy định của thông báo này sẽ không được xem xét dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại cho người đăng ký dự thi.

9.Thông tin liên hệ

- Thông tin về danh sách những người đủ điều kiện dự thi, danh sách những người không đủ điều kiện dự thi, thời gian thi, lịch thi chính thức sẽ được thông báo trước ngày tổ chức 03 ngày trên Website của Sở Xây dựng tỉnh Bến tre và Website của Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ:

+ Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ, ĐT: (028) 6293 4986, hotline: 0906 340 386 – 0902 767 662 – 0903 600 662 hoặc Phòng Kinh tế xây dựng – Sở Xây dựng Bến Tre, ĐT: 0275.3821072.\

File đính kèm: Thong_bao_42TBDC_20-7-2018.pdf

27/07/2018 11:00 SAĐã ban hành
509Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)
Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Công Dũng – Bí thư Đảng ủy triển khai, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng gồm Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong đó, đồng chí đã tập trung phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá của các Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và ban hành.

Chu Dung.jpg

Đồng chí Đoàn Công Dũng – Bí thư Đảng ủy triển khai các Nghị quyết

 Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Do vậy, đồng chí Đoàn Công Dũng đã đề nghị toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham dự hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng vào cuộc sống.

 Toan canh 2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Sau học tập yêu cầu các đảng viên, công chức, viên chức toàn cơ quan, đơn vị viết thu hoạch. Nội dung thu hoạch phải thể hiện rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp kiến nghị nhằm thực hiện tại cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể cá nhân. Tránh tình trạng sao chép lẫn nhau, sao chép từ internet, viết qua loa, đại khái, chung chung. Đồng thời phân công Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức tại đơn vị viết thu hoạch đầy đủ, lấy đó làm cơ sở để phân tích, đánh giá, nhận xét đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.


19/07/2018 4:00 CHĐã ban hành
508Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính và nâng cao các chỉ số hành chính năm 2018Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính và nâng cao các chỉ số hành chính năm 2018
Ngày 11/7/2018 Sở Xây dựng có ban hành kế hoạch số 1182/KH-SXD về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính và nâng cao các chỉ số hành chính năm 2018, Ban Giám đốc Sở yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị công chức, viên chức Sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch như sau:

1. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết phải được công bố, công khai, minh bạch một cách đầy đủ trên cổng thông tin điện tử, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị.

2. Kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại bộ phận một cửa; thực hiện việc điều chuyển công chức nếu xảy ra sai sót, giải quyết hồ sơ quá hạn hoặc có phản ánh, gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh đối với tổ chức cá nhân; việc ban hành mới; kịp thời rà soát và phản ánh những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, để đề xuất phương án đơn giản hóa.

3. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; thực tốt trách nhiệm giải trình với người dân và doanh nghiệp về những vấn đề thuộc trách nhiệm, phạm vi, lĩnh vực phụ trách của ngành.

4. Công khai minh bạch hóa những nội dung có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành kinh tế xã hội của ngành trên cổng tông tin điện tử của Sở; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, tăng cường thực hiện văn bản điện tử trên môi trường mạng đạt 60%; nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 về lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp phép xây dựng; tăng cường công tác tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích để giảm tiêu cực, nhũng nhiễu, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người dân.

5. Công chức, viên chức thực hiện nghiêm Công văn số Công văn số 835-CV/TU ngày 14/5/2018 của Tỉnh ủy Bến Tre và Công văn số 799/SXD-VP ngày 21/5/2018 của Sở Xây dựng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

6. Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận một cửa về chất lượng công việc, tinh thần thái độ phụ vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

7. Việc hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc: Khi cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thì phòng trực tiếp giải quyết thủ tục tham mưu lãnh đạo Sở thông báo một lần bằng văn bản về toàn bộ nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung và lý do yêu cầu để người dân thực hiện, tuyệt đối không được yêu cầu, bổ sung lần thứ hai.


18/07/2018 12:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn