Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin trong tỉnh
Thứ 6, Ngày 14/12/2018, 13:00
Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII
14/12/2018 | Thu Mến
Ngày 13 tháng 12 năm 2018, Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 (HNTƯ 8), khóa XII đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.
BV.HNTU8.png
Đồng chí Tôn Đức Lộc - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đồng chí Tôn Đức Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai, quán triệt 3 nội dung cơ bản, cốt lõi mà HNTƯ 8, khóa XII vừa quyết nghị, thông qua bao gồm: Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
BV.HNTU8.1.png
Đảng viên, công chức, viên chức tham dự học tập, quán triệt 
các nghị quyết Hội nghị HNTƯ 8, Khóa XII

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng. 
Đồng chí Tôn Đức Lộc cũng yêu cầu sau Hội nghị, Đảng ủy hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức đơn vị viết bản thu hoạch cá nhân, nội dung thể hiện rõ nhận thức của cá nhân và đề xuất, giải pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính thiết thực hiệu quả, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 
Lượt người xem:  123
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

TacGia

PostCategory

LoaiBaiViet

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn