Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin trong tỉnh
Thứ 2, Ngày 20/08/2018, 12:00
Thông báo công bố phương án mời gọi đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở Sơn Đông
20/08/2018 | Văn Châu
​Thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án mời gọi đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở Sơn Đông, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Sở Xây dựng xin công bố phương án mời gọi đầu tư với nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở;

- Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phê duyệt phương án mời gọi đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở Sơn Đông, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

2. Mục tiêu:

- Góp phần thực hiện Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII - Kỳ họp thứ 8 về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Đảm bảo đáp ứng cho quá trình đô thị hóa đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

- Nâng cao điều kiện sống người dân, đem lại lợi ích dân sinh, dân trí.

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan. Đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình theo quy định.

3. Hình thức kêu gọi đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Nhà đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại và được giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội, đất tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

4. Thành phần hồ sơ đăng ký: Thực hiện theo Mục 10 của phương án mời gọi đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở Sơn Đông, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 và Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

5. Thời gian công bố và nhận hồ sơ đăng ký làm nhà đầu tư dự án: 30 ngày kể từ ngày chính thức công bố phương án kêu gọi đầu tư trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. Cụ thể: Từ ngày 20 tháng 8 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2018.

6. Thông tin, Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và sơ đồ vị trí Khu đất kêu gọi đầu tư.

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre, địa chỉ số 03 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; điện thoại liên hệ: 0275.3838806 hoặc điện thoại DĐ: 0918677090 gặp Châu; điện thoại DĐ: 0918212101 gặp Nghĩa.

Sở Xây dựng thông báo đến các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trong và ngoài nước có quan tâm đến Dự án biết, lập hồ sơ đăng ký đầu tư

File đính kèm: 

- Quyết định 1657/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Quyet dinh 1657-UBND 13-8-2018.pdf

- Thông báo 1430/TB-SXD ngày 17/8/2018 của Sở Xây dựng Bến Tre Thong bao 1430.pdf


Lượt người xem:  391
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

TacGia

PostCategory

LoaiBaiViet

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn