Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin trong tỉnh
Thứ 2, Ngày 13/08/2018, 18:00
Thông báo việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre
13/08/2018 | Thu Mến
Ngày 25 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre (gọi tắt là Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/8/2018. Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị có liên quan biết để phối hợp thực hiện.

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành (ngày 05/8/2018) các đơn vị gửi nội dung cung cấp thông tin, dữ liệu về các dự án bất động sản lần đầu (6 tháng đầu năm 2018) về Sở Xây dựng, cụ thể:

- UBND cấp huyện cung cấp thông tin về quản lý nhà chung cư theo Biểu mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về diện tích đất đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, gồm: Nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư theo Biểu mẫu số 11 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

- Cục Thuế tỉnh cung cấp thông tin về tình hình thu nộp ngân sách từ đất đai và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản theo Biểu mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản theo Biểu mẫu số 13 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp cung cấp thông tin về tình hình triển khai đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật và tình hình giao dịch bất động sản khu công nghiệp theo Biểu mẫu số 7c, 8c, 4c tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

- Sở Công thương cung cấp thông tin về tình hình triển khai đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật và tình hình giao dịch bất động sản cụm công nghiệp theo Biểu mẩu số 7c, 8c, 4c tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

Sau đó các đơn vị thực hiện cung cấp thông tin định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm theo điều 4 của Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND. Thông tin được cung cấp bằng 2 hình thức là gửi văn bản về Sở Xây dựng Bến Tre và tệp dữ liệu điện tử gửi đến email: dhnghia.sxd@bentre.gov.vn hoặc sxd@bentre.gov.vn

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn. 

File đính kèm: Quyet_dinh_33-2018_UBND_Tinh_26-7-2018.pdf

Lượt người xem:  162
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

TacGia

PostCategory

LoaiBaiViet

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn