Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin trong tỉnh
Thứ 5, Ngày 19/07/2018, 16:00
Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)
19/07/2018 | Thu Mến
Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Công Dũng – Bí thư Đảng ủy triển khai, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng gồm Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong đó, đồng chí đã tập trung phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá của các Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và ban hành.

Chu Dung.jpg

Đồng chí Đoàn Công Dũng – Bí thư Đảng ủy triển khai các Nghị quyết

 Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Do vậy, đồng chí Đoàn Công Dũng đã đề nghị toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham dự hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng vào cuộc sống.

 Toan canh 2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Sau học tập yêu cầu các đảng viên, công chức, viên chức toàn cơ quan, đơn vị viết thu hoạch. Nội dung thu hoạch phải thể hiện rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp kiến nghị nhằm thực hiện tại cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể cá nhân. Tránh tình trạng sao chép lẫn nhau, sao chép từ internet, viết qua loa, đại khái, chung chung. Đồng thời phân công Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức tại đơn vị viết thu hoạch đầy đủ, lấy đó làm cơ sở để phân tích, đánh giá, nhận xét đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.


Lượt người xem:  160
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

TacGia

PostCategory

LoaiBaiViet

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn