Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin trong tỉnh
Thứ 4, Ngày 18/07/2018, 12:00
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính và nâng cao các chỉ số hành chính năm 2018
18/07/2018 | Hồng Trúc
Ngày 11/7/2018 Sở Xây dựng có ban hành kế hoạch số 1182/KH-SXD về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính và nâng cao các chỉ số hành chính năm 2018, Ban Giám đốc Sở yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị công chức, viên chức Sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch như sau:

1. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết phải được công bố, công khai, minh bạch một cách đầy đủ trên cổng thông tin điện tử, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị.

2. Kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại bộ phận một cửa; thực hiện việc điều chuyển công chức nếu xảy ra sai sót, giải quyết hồ sơ quá hạn hoặc có phản ánh, gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh đối với tổ chức cá nhân; việc ban hành mới; kịp thời rà soát và phản ánh những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, để đề xuất phương án đơn giản hóa.

3. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; thực tốt trách nhiệm giải trình với người dân và doanh nghiệp về những vấn đề thuộc trách nhiệm, phạm vi, lĩnh vực phụ trách của ngành.

4. Công khai minh bạch hóa những nội dung có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành kinh tế xã hội của ngành trên cổng tông tin điện tử của Sở; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, tăng cường thực hiện văn bản điện tử trên môi trường mạng đạt 60%; nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 về lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp phép xây dựng; tăng cường công tác tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích để giảm tiêu cực, nhũng nhiễu, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người dân.

5. Công chức, viên chức thực hiện nghiêm Công văn số Công văn số 835-CV/TU ngày 14/5/2018 của Tỉnh ủy Bến Tre và Công văn số 799/SXD-VP ngày 21/5/2018 của Sở Xây dựng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

6. Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận một cửa về chất lượng công việc, tinh thần thái độ phụ vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

7. Việc hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc: Khi cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thì phòng trực tiếp giải quyết thủ tục tham mưu lãnh đạo Sở thông báo một lần bằng văn bản về toàn bộ nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung và lý do yêu cầu để người dân thực hiện, tuyệt đối không được yêu cầu, bổ sung lần thứ hai.


Lượt người xem:  109
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

TacGia

PostCategory

LoaiBaiViet

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn