Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin trong tỉnh
Thứ 2, Ngày 23/04/2018, 09:00
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật năm 2018
23/04/2018
Sở Xây dựng thực hiện Công văn số 913/BTP-PBGDPL ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế và Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018.
Lượt người xem:  173
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

TacGia

PostCategory

LoaiBaiViet

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn