Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy hoạch vùng
Thứ 3, Ngày 27/12/2016, 23:00
Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030
27/12/2016
1. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của tỉnh Bến Tre. 2. Tính chất: là một trung tâm kinh tế quan trọng của tiểu vùng phía Đông - Bắc vùng đồng bằng sông Cửu Long và trên trục hành lang kinh tế đô thị ven biển Đông; là đầu mối giao thông quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi giao hội của các trục hành lang kinh tế Quốc gia gồm: Quốc lộ 60, Quốc lộ 57, các tuyến giao thông thủy Quốc gia và đóng vai trò quan trọng về an ninh - quốc phòng.

Tải về     07-VTBTre-DH-PTKGian-2014-A3_h.jpg 

- Quyến định số 2423 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030.

- Tập tin đính kèm:

1. Tải về    Quyết định đồ án quy hoạch vùng tỉnh Bến Tre.doc

2. Sơ đồ định hướng tổ chức không gian: Tải về    07-VTBTre-DH-PTKGian-2014-A3_h.jpg

Lượt người xem:  3227
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn