Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phát triển đô thị
Thứ 6, Ngày 02/03/2018, 14:00
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
02/03/2018
Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lượt người xem:  1025
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

PostCategory

LoaiBaiViet

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TacGia

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn