Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Thứ 4, Ngày 28/12/2016, 00:00
Đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
28/12/2016
Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

quyhoachnuoc-2020_s.jpg 

- Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

- Tập tin đính kèm:

1. Tải về    Quyet_dinh_2090_UBND_tinh_21-10-2014.pdf

2. Bản đồ: Tải về    quyhoachnuoc-2020_h.jpg

Lượt người xem:  916
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

PostCategory

LoaiBaiViet

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TacGia

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn